Luís Godinho – Behind every face there is a story
with Brak komentarzy

Luís Godinho – photographer, founder of an association DAR that helps African kids. With his approach to life he reminds me that one must act. Instead of sitting and worrying, you can use life 100% and do something good for … Czytaj dalej

Luís Godinho – Za każdą twarzą kryje się historia
with Brak komentarzy

Luís Godinho – fotograf, założyciel stowarzyszenia DAR, które pomaga afrykańskim dzieciom. Swoim podejściem do życia przypomina mi, że trzeba działać. Zamiast siedzieć i się zamartwiać, można wykorzystać życie w 100% i zrobić coś dobrego dla siebie i dla świata. To … Czytaj dalej

Motivation is for losers, i.e. how a photo challenge brought me back to life
with Brak komentarzy

Supposedly motivation is for losers. Waiting for inspiration may end up with waiting the whole life. And not lifting a finger. That’s why when I saw information about a photo challenge, I thought: well, maybe it’s a good moment for … Czytaj dalej

Motywacja jest dla słabych, czyli jak wyzwanie fotograficzne postawiło mnie do pionu
with Brak komentarzy

Ponoć motywacja jest dla słabych. Czekanie na wenę może skończyć się tym, że przeczekamy całe życie. I nie kiwniemy palcem. Dlatego, kiedy zobaczyłam hasło „wyzwanie fotograficzne”, pomyślałam: hm, może to dobry moment na połączenie zabawy i nauki? No dobra, a … Czytaj dalej