Luís Godinho – Behind every face there is a story
with Brak komentarzy

Luís Godinho – photographer, founder of an association DAR that helps African kids. With his approach to life he reminds me that one must act. Instead of sitting and worrying, you can use life 100% and do something good for … Czytaj dalej

Luís Godinho – Za każdą twarzą kryje się historia
with Brak komentarzy

Luís Godinho – fotograf, założyciel stowarzyszenia DAR, które pomaga afrykańskim dzieciom. Swoim podejściem do życia przypomina mi, że trzeba działać. Zamiast siedzieć i się zamartwiać, można wykorzystać życie w 100% i zrobić coś dobrego dla siebie i dla świata. To … Czytaj dalej