1. Rezerwacja

Rezerwacji dokonujesz mailowo, pod adresem info@milenadabrowska.com. Piszesz, którą wycieczką jesteś zainteresowany/a (lista wycieczek w zakładce Wycieczki po Terceirze), w jakim terminie, w ile osób, a ja potwierdzam moją aktualną dostępność.

2. Płatność

Rezerwacja jest potwierdzona po tym, jak ją opłacisz. Płatność dokonywana jest z góry, na konto terceirskiej agencji turystycznej Angratravel, z którą współpracuję.

Nie ma możliwości płatności gotówką na miejscu. (Wyjątek: rezerwacja zrobiona z małym wyprzedzeniem i opłacona bezpośrednio w biurze Angratravel w Angra do Heroísmo).

3. Anulacja rezerwacji

 • Jeżeli to Ty anulujesz rezerwację, obowiązują Cię następujące zasady:

o Anulacja do 30 dni przed terminem wycieczki: opłata 10 EUR za koszty administracyjne rezerwacji i anulacji, zwrot pozostałej części płatności;

o Anulacja 30-14 dni przed terminem wycieczki: zwrot 50% płatności;

o Anulacja 14-7 dni przed terminem wycieczki: zwrot 20% płatności;

o Anulacja poniżej 7 dni przed terminem wycieczki lub brak pojawienia się w umówionym miejscu o umówionej godzinie (tolerancja 30 minut): brak zwrotu za wycieczkę;

o Skrócenie wycieczki na Twoje życzenie lub przez Twoje spóźnienie: brak zwrotu za niewykorzystany czas.

UWAGA Anulacja wycieczki z powodu Twojej subiektywnej oceny pogody nie uprawnia Cię do zwrotu poniesionej opłaty.

 • Jeżeli to ja anuluję rezerwację:

o Mogę anulować wycieczkę z powodu działania siły wyższej (np. huragan, powódź) lub z przyczyn niezależnych ode mnie i od agencji (np. awaria środka transportu). W takiej sytuacji najpierw proponuję Ci alternatywne terminy i/lub rozwiązania. Jeżeli nie zaakceptujesz żadnego z nich, zwrócę Ci poniesioną opłatę.

o Jeśli nie będę mogła poprowadzić wycieczki z obiektywnych powodów (np. choroba), zapewnię Ci zastępstwo. W miarę możliwości będzie to zastępstwo polskojęzyczne, a jeśli będzie to niemożliwe – anglojęzyczne.

 • Wszelkie inne sytuacje anulacji rezerwacji będę rozpatrywać indywidualnie.

4. Zmiana planu wycieczki.

Podane plany wycieczek są ogólne i mogą się różnić w zależności od klientów, ich upodobań, czasu spędzonego w interesującym ich miejscu, etc.

W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub braku przygotowania fizycznego uczestników (np. do szlaku) mam prawo zmienić plan wycieczki lub – w wyjątkowych sytuacjach – przerwać ją.

Jako że prowadzone przeze mnie wycieczki po Terceirze są zwykle prywatne, możesz mieć w trakcie wycieczki prośbę o niewielkie zmiany w planie. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie mogę być w stanie spełnić, a dodanie kolejnych elementów do planu może skutkować usunięciem innych.

5. Miejsce zbiórki i transport

 • Wszystkie wycieczki zaczynają się w ustalonym wcześniej miejscu w mieście Angra do Heroísmo.
 • W przypadku rozpoczęcia wycieczki poza Angrą mogę doliczyć opłatę za dodatkowy transport. Opłaty podane są w opisach wycieczek.
 • W przypadku spożywania przekąsek lub picia napojów w środku transportu odpowiadasz za specjalne czyszczenie, jeśli takie będzie potrzebne.

6. Przygotowanie do wycieczek i zachowanie podczas nich

 • Jako uczestnik / uczestniczka wycieczek, jesteś zobowiązany/a do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz respektowania wskazówek przewodnika i kierowcy.
 • Na każdą wycieczkę zabierz ze sobą wodę i jakąś przekąskę. Na szlaki przyda Ci się plecak.
 • Na szlaki trekkingowe musisz mieć porządne buty. Minimum wygodne sportowe, najlepiej – trekkingowe. Jeżeli pojawisz się np. w japonkach, mam prawo odmówić zabrania Cię na szlak bez zwrotu opłaty.
 • Jeśli masz trudności ze spakowaniem się na Azory, tutaj znajdziesz poradnik w tym temacie: artykuł „Jak się spakować na Azory?
 • Jeśli masz wątpliwości, jak się ubrać na naszą wycieczkę, zawsze możesz do mnie napisać z pytaniem na info@milenadabrowska.com
 • Jeżeli masz jakiekolwiek specjalne potrzeby lub trudności (np. masz astmę lub jakieś uczulenia), musisz zakomunikować mi je z odpowiednim wyprzedzeniem.

7. Przetwarzanie danych osobowych i materiałów fotograficznych

 • Rezerwując i uczestnicząc w wycieczce wyrażasz zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych. Pozyskane dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu zorganizowania i rozliczenia wycieczki i NIE będą przekazywane osobom trzecim w celach komercyjnych.
 • Biorąc udział w moich wycieczkach, wyrażasz zgodę na publikację w celach promocyjnych zrobionych podczas tych wycieczek zdjęć na naszych (moich i ww. agencji Angratravel) stronach internetowych, mediach społecznościowych i materiałach promocyjnych.
 • Jeżeli nie wyrażasz zgody na publikację Twojego wizerunku, poinformuj mnie o tym mailowo przed wycieczką.

8. Wszelkie nieopisane w tym regulaminie tematy będą rozpatrywane indywidualnie.


Ostatnia aktualizacja regulaminu: 4.09.2023